بازدید دانشجویان نو وروداز کتابخانه فرهنگسرای امام رضا
  • 1402/09/05 - 13:28
  • - تعداد بازدید: 305
  • - تعداد بازدیدکننده: 305
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree

بازدید دانشجویان نو وروداز کتابخانه فرهنگسرای امام رضا

بازدید دانشجویان نو وروداز کتابخانه فرهنگسرای امام رضا
 
با آغاز ماه پژوهش با هماهنگی های صورت گرفته، دانشجویان نو ورود دانشکده علوم قرآنی سبزواراز کتابخانه فرهنگسرای امام رضابازدید نمودند.
در این بازدید خانم حسن نژاد مسئول کتابخانه فرهنگسرا ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان تمام قسمت های کتابخانه را به دانشجویان معرفی و توضیحات لازم در مورد هر قسمت داده شد . در این بازدید برگه های عضویت رایگان در کتابخانه بین دانشجویان پخش شد .
  • گروه خبری : گروه های محتوا
  • کد خبر : 488
کلمات کلیدی
مدیر سایت سبزوار
خبرنگار

مدیر سایت سبزوار