چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان(نحوه ثبت نام معرفي شدگان بر اساس سوابق تحصيلي 3991 مقطع كارشناسي در سامانه گلستان)

ثبت نام معرفي شدگان بر اساس سوابق تحصيلي مقطع كارشناسي در سامانه گلستان

 


نحوه ثبت نام معرفي شدگان بر اساس سوابق تحصيلي 3991 مقطع كارشناسي در سامانه گلستان:
داوطلبان مي‌بايست با نام كاربري: كد ملي + B991 و كلمه عبور: كد ملي وارد پنل شخصي خود در سامانه
گلستان شده و از طريق بخش پذيرش غيرحضوري اقدام به تكميل كليه اطلاعات خواسته شده و چاپ گزارش تكميل مدارك نمايند.
پس از تكميل تمامي اطلاعات درخواستي و ارسال مدارك، داوطلبين محترم مي بايست از طريق نرم افزار گلستان گزارش
شماره 1800 مشخصات كامل دانشجوي جديدالورود را از طريق منوي دانشجو> پذيرش غير حضوري> گزارش ها چاپ كرده و در روز
ثبت نام حضوري به آموزش دانشكده مراجعه و نسبت به تحويل اصل مدارك اقدام نمايند.
نكته مهم :
1)
داوطلبيني كه كدملي آنها كمتر از ده رقم مي باشد مي بايست به تعداد كم بودن ارقام عدد صفر را به ابتداي شماره ملي خوداضافه
نمايند و در بخش كلمه عبور وارد نمايند.
2)
علامت "+" در زمان وارد كردن نام كاربري بين كد B991 و كد ملي نبايد ثبت گردد.
3)
تا تكميل تمامي موارد درخواستي در پذيرش غيرحضوري امكان گرفتن گزارش 1800 وجود ندارد و ثبت نام به صورت ناقص ثبت مي گردد.
4)
جهت تسريع و تسهيل در امر ثبت نام غير حضوري، حتي المقدور در ساعات كم ترافيك مصرف اينترنت در شبانه روز به سامانه مراجعه كنيد.
5)
در صورت عدم موفقيت در ثبت نام غير حضوري، داوطلب مي تواند با مراجعه به دانشكده محل قبولي، واحد آموزش جهت تكميل ثبت نام اقدام نمايد.١٣:٣٢ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩    /    عدد : ٤٧٠٤    /    تعداد نمایش : ٧٠٣